This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+420 737 053 002


Jsme parta kamarádů z různých profesních odvětví,
jejichž pojítkem je sport a celoživotní vztah a láska k němu.

Tým cyklistické extrémní vyjížďky "Pekla Moravy" a projektu "Masaryk 170":

-    Bohatý Tomáš, trasér
-    Hájovský Josef, facebook, video
-    Ištván Antonín, řidič doprovodného vozidla
-    Nepraš Karel, trasér
-    Pavliska Michal, webmaster
-    Šimoňák Marek, manažér projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +420 737 053 002)
-    Šofer Michal, fotografie
-    Švihel Josef, certifikát, plaketa

Cyklistickou extrémní vyjížďku “Peklo Moravy” pořádáme každým rokem.
Projekt “Masaryk 170” se bude cyklicky opakovat jednou za pět let.

O projektu:

Projekt "Masaryk 170" začal vznikat, aniž bych to tušil, když jsem jednoho únorového rána roku 2019 otevřel knihu Pozdrav z Frýdku-Místku, jejímiž autory jsou pánové Peter Václav, Klega Milan a Adamec Tomáš (1). V této publikaci jsem nalezl pohlednici s motivem závodní cyklistické dráhy z roku 1900 v Místku.
Na základě této pohlednice jsem si dovolil oslovit pana Václava Petera, který je sběratelem dobových pohlednic s náměty Frýdku-Místku. Rovněž je autorem několika knih s touto tematikou o tomtéž městě. Během osobního setkání jsem jej požádal, zda nevlastní další pohlednice/fotografie, na nichž je zachycen bicykl a Frýdek-Místek. Pan Peter mi začal mailem zasílat fotografie a pohlednice od začátku 20. století cca do roku 1970 s různými cyklistickými motivy. K mému úžasu mezi těmito pohlednicemi byly i ty, které zachycují cestu frýdecko-místeckých cyklistů SK Ostravica z Frýdku-Místku do Prahy či Lán k prezidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi ve 30. letech minulého století. Nepatrná zmínka o tomto počinu je také v knize 20 let Ostravsko - Valašského sportu (2).
Díky těmto impulzům u mne započalo další vyhledávání pramenů, které zachycují výjezdy cyklistů SK Ostravica Frýdek-Místek za panem prezidentem T. G. Masarykem.
Jelikož jsem aktivním členem cyklistického oddílu ACK Stará Ves nad Ondřejnicí, který je přímým pokračovatelem SK Ostravica FM, později SK Moravia FM (40. léta 20. století) a poté TJ Slezan FM (od 50. let 20. století do roku 2005), jsem měl vazby či spojení na kamarády, kteří mě směrovali dále v mém pátrání při vyhledávání pramenů.
Opravdu milé setkání bylo s panem Eduardem Vaškem (cca 40 let předseda cyklistického oddílu TJ Slezan FM) v červenci 2017, který mi poskytl velmi cennou informaci o tom, že když licence cyklistického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek byla převedena do Staré Vsi nad Ondřejnicí, uložil veškeré kroniky cyklistického oddílu od jeho založení v roce 1930 do roku 2005 do archivu TJ Slezan, oddílu atletiky. Předsedou tohoto atletického oddílu je můj dlouholetý kamarád Josef Nejezchleba (na atletické dráze či silnici jsme spolu sváděli mnoho běžeckých soubojů - především v 80. a 90. letech 20. století).
Když jsem v archivu TJ Slezan nalezl a otevřel první kroniku, která po mnoha desetiletí ležela v absolutním zapomnění, poněvadž se její obsah neslučoval a nezapadal do socialistické ideologie minulého režimu, zažíval jsem obrovskou emoci napětí a vzrušení, která přešla do velké euforie a radosti. Kronika začínala rokem 1930 a při jejím listování jsem vůbec neočekával, že mi poskytne tolik pramenů o cyklistickém dění ve Frýdku a Místku ve 30. a 40. letech minulého století.
Velmi cenné a doplňující prameny jsem rovněž získal v badatelně Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Na tomto místě bych chtěl moc poděkovat paní Martině Kubáskové a paní Kateřině Janásové za jejich vstřícnost, ochotu a čas, který mi věnovaly při mých návštěvách badatelny již zmíněného muzea. Poděkování rovněž patří paní Anně Novákové, dlouholeté kronikářce města Frýdku-Místku, za poskytnuté materiály a také grafičce Pavle Sklářové, která provedla úpravu mnoha fotografií či pohlednic. Za cenné rady rovněž děkuji paní Marii Šedé z Vědecké knihovny v Ostravě a panu Radimu Michnovi z Okresního archivu téhož města.
O svém bádání jsem se poprvé zmínil na květnové schůzi našeho týmu, který již léta organizuje a pořádá cyklistický extrém "Peklo Moravy". Po úspěšném proběhnutí letošního ročníku v sobotu 1. června 2019, kdy mi parťáci z týmu Pekla Moravy slíbili pomoc a účast na projektu "Masaryk 170", jsem se rozhodl, že navážeme a oživíme tradici cyklistů SK Ostravica Frýdek-Místek, kteří zasluhují obrovský respekt, obdiv a uznání.
Vyjedeme tedy v jejich stopách v březnu 2020 s velkým odhodláním a pokorou v srdci, abychom oživili historii, oslavili cyklistiku a vše, co k ní patří.

Marek Šimoňák, manažer projektu (sobota 31. srpen 2019)

(1) Peter Václav, Klega Milan, Adamec Tomáš. Pozdrav z Frýdku-Místku. VAPE, 2009, 136 s. ISBN: 978-80-904445-0-8.

(2) 20 let Ostravsko-Valašského sportu. Uspořádali B. Moravec a J. Cejkl s redakční radou. Hanácká knihtiskárna a. s. v Olomouci, 1942, 345 s. 

Závodní dráha cyklistických klubů z Místku a Frýdku v místeckých obecních sadech nedaleko řeky Ostravice (kolem roku 1900).
Zdroj: Peter Václav, Klega Milan, Adamec Tomáš. Pozdrav z Frýdku-Místku. VAPE, 2009, 136 s. ISBN: 978-80-904445-0-8.